Nghĩa của từ: defective value

* gt.
giá trị khuyết

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App