Nghĩa của từ: deferlant

*
sóng dồn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

deferlant
- sóng dồnĐộng từ BQT - Android App