Nghĩa của từ: defined notion

* log.
khái niệm được định nghĩa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App