Nghĩa của từ: degree of unsolvability

* log.
độ không giải được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App