Nghĩa của từ: delay generator

* mt.
máy phát trễ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App