Nghĩa của từ: delay time

* mt.
thời gian chậm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

delay time
- (Tech) thời gian trễ, thời gian trì hoãnĐộng từ BQT - Android App