Nghĩa của từ: delayed action

*
tác dụng làm chậm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App