Nghĩa của từ: dence

* trch.
mặt nhị, mặt chỉ số hai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

dence
- (lý thuyết trò chơi) mặt nhị, mặt chỉ số haiĐộng từ BQT - Android App