Nghĩa của từ: dense in itself

*
trù mật trong chính nó

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App