Nghĩa của từ: denumerable

*
đếm được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

denumerable
- dếm đượcĐộng từ BQT - Android App