Nghĩa của từ: determinancy

*
tính xác định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

determinancy
- tính xác địnhĐộng từ BQT - Android App