Nghĩa của từ: determining function

* gt.
hàm xác định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App