Nghĩa của từ: deversion

*
sự lệch; cơ. sự tháo, sự rút; sự tránh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

deversion
- sự lệch; (cơ học) sự tháo, sự rút; sự tránhĐộng từ BQT - Android App