Nghĩa của từ: diagnostic programme

* mt.
chương trình chuẩn đoán

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App