Nghĩa của từ: diagonal method

* log.
phương pháp đường chéo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App