Nghĩa của từ: diagrammatic representation

* mt.
biểu diễn sơ đồ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App