Nghĩa của từ: diametral plane

*
mặt phẳng kính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App