Nghĩa của từ: diamgantism

* vl.
tính nghịch từ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

diamgantism
- (vật lí) tính nghịch từĐộng từ BQT - Android App