Nghĩa của từ: dictating

* mt.
đọc để viết, viết chính tả

Nghĩa trong từ điển StarDict:

dictating
- (máy tính) đọc để viết, viết chính tảĐộng từ BQT - Android App