Nghĩa của từ: dielectric storage

* mt.
bộ nhớ điện môi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App