Nghĩa của từ: difference field

* đs.
trường sai phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App