Nghĩa của từ: differenci equation

* gt.
phương trình sai phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App