Nghĩa của từ: digit capacity

* mt.
dung lượng chữ số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App