Nghĩa của từ: digit layout

* mt.
sắp xếp chữ số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App