Nghĩa của từ: digit time

* mt.
thời gian chữ số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App