Nghĩa của từ: digital adder

*
bộ cộng bằng chữ số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App