Nghĩa của từ: dihomology

* top.
lưỡng đồng đều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

dihomology
- (tô pô) lưỡng đồng đềuĐộng từ BQT - Android App