Nghĩa của từ: dimensional homogeneity

*
tính thuần nhất thứ nguyên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App