Nghĩa của từ: dimesional

*
(thuộc) chiều thứ nguyên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

dimesional
- (thuộc) chiều thứ nguyênĐộng từ BQT - Android App