Nghĩa của từ: direct demonstration

*
phép chứng minh trực tiếp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App