Nghĩa của từ: discontinuous function

* gt.
hàm gián đoạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App