Nghĩa của từ: discontinuous infinite group

*
nhóm vô hạn rời rạc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App