Nghĩa của từ: disnormality

* tk.
sự phân phối không chuẩn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

disnormality
- (thống kê) sự phân phối không chuẩnĐộng từ BQT - Android App