Nghĩa của từ: displacement of a complex

* top.
sự phân cắt một phức hình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App