Nghĩa của từ: distinguished neighbourhood

* gt.
lân cận được phân biệt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App