Nghĩa của từ: distinguished polynomial

* đs.
đa thức lồi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App