Nghĩa của từ: distortion theorem

* gt.
định lý méo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App