Nghĩa của từ: disturbancy

*
sự nhiễu loạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

disturbancy
- sự nhiễu loạnĐộng từ BQT - Android App