Nghĩa của từ: disturbeb harmonic process

* tk.
quá trình điều hòa bị nhiễu loạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App