Nghĩa của từ: divector

* đs.
song vectơ, 2-vectơ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

divector
- (đại số) song vectơ, 2-vectơĐộng từ BQT - Android App