Nghĩa của từ: divergence of a series

* gt.
phân kỳ một chuỗi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App