Nghĩa của từ: divided

*
số bị chia

Nghĩa trong từ điển StarDict:

divided
* tính từ
 - phân chiaĐộng từ BQT - Android App