Nghĩa của từ: divisibility closure operation

*
phép đóng chia được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App