Nghĩa của từ: division by use of logarithms

*
lôga của một thương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App