Nghĩa của từ: domain of integrity

* đs.
miền nguyên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App