Nghĩa của từ: domain of univalence

* gt.
miền đơn hiệp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App