Nghĩa của từ: dominated convergence

* gt.
tính hội tụ bị trội

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App