Nghĩa của từ: double contact

* hh.
tiếp xúc kép

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App