Nghĩa của từ: double graded

* đs.
phân bậc kép

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App