Nghĩa của từ: double precision accumulator

*
bộ cộng kép

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App